tt-Historie van 1926-1954 blijvend in beeld gebracht

In 2015 is de Stichting TT Hooghalen opgericht om de TT geschiedenis van Hooghalen als immaterieel cultureel historisch erfgoed voor toekomstige generaties te bewaren als belangrijk onderdeel van de geschiedenis van Drenthe.

 

Vanaf 2016, het jubileumjaar, is de Stichting naar buiten getreden met een jaar vol activiteiten. Maar ook in de jaren erna blijft het bestuur aandacht geven aan deze rijke historie van 23 jaar TT.